Karaman Yem ve Un Gıda San. Ticaret A.Ş.

Şirketimiz 2126 Ortaklıdır.

Mersis No : 0518-0023-7280-0017
Yumkar Mersis No : 8423-8136-5198-2730
Toplam Hisse : 26.250.000 Adet
Bir Hisse Nominal Değeri : 0,10 TL
Taahhüt Edilen Sermaye : 2.625.000,00 TL.
Ödenen Sermaye : 2.625.000,00 TL.
Ticaret / Oda Sicil No : 1380 / 2131
Karaman Vergi Dairesi : 5180023728
İşyeri Açma Ruhsat No : 367
Yem Üretim Ruhsat No : aTR-000022

Olağan Genel Kurul Toplantıları

Tarih : 18.05.2024
Saat : 09:00
Yer : Şirket Merkezi Toplantı Salonu

Genel Kurul Tutanakları

Finansal Tablolar

Faaliyet Raporları

Bağımsız Denetim Raporları

Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri

Vekaletname