Hisseme karşılık gelen sermaye tutarım ne kadar?

Hisse Adedi x Nominal Hisse Değeri = Sermayeniz
10.250 x 0,10 = 1.025TL

Ortağın ölümü halinde hisselerle ilgili yapılacak işlem nedir ?

Varislerden (mirasçılardan) sadece 1 (bir) Kişi mevcut hisseleri kendi üzerine alabilir. Ya da varisler birlikte hisselerini bir başkasına satışla devredip ortaklıktan ayrılabilir.

Ortak hisselerini satabilir mi ?

Evet. Ortağımız hisselerini bir başkasına satabilir. Bunun için Ortağımız ile yeni kişi satış dilekçesini doldurup şirket merkezimize müracaat etmelidir.