Küçükbaş Yem Grubu

Kuzu Büyütme Yemi
Koyun Süt Yemi
Toklu Besi Yemi
Bambal Toklu Besi Yemi

Büyükbaş Yem Grubu

Buzağı Yemleri

Buzağı Başlangıç Yemi
Buzağı Büyütme Yemi

Süt Yemleri

Hanımkız Sığır Süt Yemi
Sığır Süt Yemi (18 Protein)
Sığır Süt Yemi (19 Protein)
Sığır Süt Yemi (21 Protein)
Nadide Süper Süt Yemi
Düve Yemi
Kuru Dönem Yemi

Besi Yemleri

Sığır Besi Yemi
Sığır Besi Bitirme Yemi
Ağır Abi Sığır Besi Yemi

Kanatlı Yem Grubu

Yumurtacı Tavuk Yemleri

Yumurta civciv yemi
Piliç büyütme yemi
Piliç geliştirme yemi
Kafes tavuk yemi 1.dönem
Kafes tavuk yemi 2.dönem
Yumurta tavuk yemi 1.dönem
Yumurta tavuk yemi 2.dönem

Broyler (Etli Tavuk) Yemleri

Etlik civciv yemi
Etlik piliç yemi
Kesim öncesi etlik piliç yemi